ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
- Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σταυρολέξων. Τα σταυρόλεξα διακρίνονται σε 30, 20 και 15 στοιχείων αντίστοιχα, ενώ οι κατηγορίες ολοκληρώνονται με το Εικονόλεξο.
- Ο χρήστης έχει δυνατότητα βοήθειας αν δεν γνωρίζει κάποια απάντηση
- Κάθε φορά που ο χρήστης ολοκληρώνει ένα σταυρόλεξο, τότε ξεκλειδώνεται το επόμενο
- Είναι offline

*Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιημένο το internet στο κινητό σας, θα εμφανιστούν μη-ενοχλητικές διαφημίσεις.