Το rafapps.eu χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας χρήσης. Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION

Classic Sudoku is a brain training game that offers an exciting and challenging puzzle experience for users of all ages. The app is designed to provide a classic Sudoku experience with a modern touch, featuring intuitive gameplay, and an easy-to-use interface.

Key features of the app include:

- Multiple difficulty levels: choose from super easy, easy, normal, hard, very hard, or expert puzzles.
- Auto-check: the app highlights incorrect answers in real-time, making it easier to solve the puzzle.
- Hint function: get a solution of the selected box, allowing users to learn from the hints and improve their solving skills.
- Note-taking ability: users can make notes during the game to keep track of potential solutions.
- Time tracking: compete against yourself for the fastest time.
- Dark theme: enable dark mode for less power consumption and easier viewing in low light environments.

Download Classic Sudoku today and enjoy a classic puzzle game with a modern twist!